Dance Station Classes

Танцовата обучителна система на Dance Station е съобразена с международните стандарти и изисквания в тази област. Обучението по всеки един стил танци е съобразено със световните тенденции в танцовото изкуство и се подчинява на спецификите от фигурен материал, методи и форми на обучение, технически и музикални закони.