30.06 Dance World Cup, Braga:
2ро място за напредналата група по народни танци с цели 96.2.
-17то място в к
атегория за дуети