Членство за деца

За да бъдете част от Dance Station и групата по танци, която посещавате е необходимо да се сдобиете с членство. Членството е задължително за всички деца от втората им година на посещение на занятията, поради:

 • Обучението е по специално разработена за конкретния стил тренировъчна танцова програма.
 • Възможността за достатъчен брой танцови изяви през годината.
 • Квалификацията и подготовката на преподавателите, които работят с децата.
 • Възможността за намаления от допълнителните дейности, които предлага Денс Стейшън.
 • Задължително за всички възрастови групи и танцови стилове, с изключение на начинаещите такива.
 • За начинаещите групи членството е по желание на клиента.
 • Членството е в размер на 20 лв еднократна годишна такса.
 • Месечните карти и еднократни такси за посещение на танцовите уроци се заплащат отделно от членството.
 • Продължителност на членството: от началото на учебната година до началото на следващата такава.
 • Членството включва и издаване на пластика.
 • Членството не може да се прехвърля на друго лице.
 • Членството не се възстановява.
  • Членска карта и обслужване на електронната система с цел удобство и комфорт за клиента.
  • Сертификат за успешно завършено танцово ниво /2 пъти годишно/.
  • Получаване по електронен път на Newsletter /Бюлетин/ с актуална информация за събитията и танцовите групи в училището.
  • Обратна връзка от страна на преподавателите, които работят с децата, относно развитието им в танцовите групи.
  • 20% намаление от Full Pass за Fanta Dance Festival.
  • 10% намаление от лятната програма на училището.
  • 10 % намаление от рекламните стоки на училището.
  • 50% намаление от уъркшопите, организирани от Dance Station, през цялата танцова година.

Членство за възрастни

За да бъдете част от Dance Station и групата по танци, която посещавате е необходимо да се сдобиете с членство. Членството е начин да се сдобиете с намаления от редица събития, част от календара на училището.

  • Членството е по желание на клиента.
  • Членството е в размер на 30 лв еднократна годишна такса.
  • Месечните карти и еднократни такси за посещение на танцовите уроци се заплащат отделно от членството.
  • Пластиката за посещение на танцови уроци се заплаща отделно от членството.
  • Членството не може да се прехвърля на друго лице.
  • Членството не се възстановява.
  • Продължителност на членството: от началото на учебната година до началото на следващата такава.
  • Независимо в кой момент от годината, решите да се възползвате от членството, цената му не се променя, както и валидността му.
  • Членска карта и обслужване на електронната система с цел удобство и комфорт за клиента.
  • Сертификат за успешно завършено танцово ниво /2 пъти годишно/.
  • Получаване по електронен път на Newsletter /Бюлетин/ с актуална информация за танцовите уроци и събития в Денс Стейшън и Линди Хоп България.

* 10% намаление от цената за Swing Dance Festival/Fanta Dance Festival.
* 10% намаление от организираните и проведени в рамките на училището уъркшопи и майсторски класове с международно участие.
* 10% намаление от лятната програма на училището.
* 5% намаление от лагерите организирани от Lindy Hop Bulgaria.