Преподава Йога

Катрин Петкова

Квалификация

Друга квалификация

Освен йога, Катрин учи психология на развитието, астрология, рейки и се занимава с деца.

Постижения като учител
В своите класове тя се стреми да предаде нататък всичко това, да претвори точно този непрестанен поток от движение и покой, на търсене и намиране, на борба и предаване, на сила и лекота

„Йога е път, преживяване, (съ)чувстване, приемане и сливане, един вечечен процес на учене – и в личните си практики, и в тези, които води.“