Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Айкидо
деца до 12 години
11.00 - 12.00

Народни танци ( от 12.09 )
начинаещи
18.30 - 19.30
възрастни
Народни танци ( от 12.09 )Яница Табакова

Hip hop ( от 12.09 )
ниво 1
18.30 - 19.30
8-14 години

Zumba Fitness ( от 07.09 )
Борианна Христова
18.30 - 19.30

Народни танци ( от 12.09 )
средно ниво
19.30 - 20.30
възрастни
Народни танци ( от 12.09 )Яница Табакова

Hip hop ( от 12.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
16+ години

Salsa on 1 & Bachata ( от 18.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
Salsa Ritmo

Cuban Salsa (от 19.09 )
beginners
20.30 - 21.30
Kosta

Hip hop ( от 12.09 )
RnB Crew
20.30 - 21.30

Salsa on 1 & Bachata ( от 18.09 )
intermediate
20.30 - 21.30
Salsa Ritmo

Cuban Salsa (от 19.09 )
advanced
21.30 - 22.30
Kosta

Народни танци ( от 12.09 )
начинаещи
18.30 - 19.30
възрастни
Народни танци ( от 12.09 )Яница Табакова

Hip hop ( от 12.09 )
ниво 1
18.30 - 19.30
8-14 години

Zumba Fitness ( от 07.09 )
Борианна Христова
18.30 - 19.30
възрастни

Народни танци ( от 12.09 )
средно ниво
19.30 - 20.30
възрастни
Народни танци ( от 12.09 )Яница Табакова

Hip hop ( от 12.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
16+ години

Salsa on 1 & Bachata ( от 18.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
Salsa Ritmo

Cuban Salsa (от 19.09 )
beginners
20.30 - 21.30
Kosta

Hip hop ( от 12.09 )
RnB Crew
20.30 - 21.30

Salsa on 1 & Bachata ( от 18.09 )
intermediate
20.30 - 21.30
Salsa Ritmo

Cuban Salsa (от 19.09 )
advanced
21.30 - 22.30
Kosta
Contemporary & Jazz ( 15.09 )
Васил Дипчиков
17.00 - 18.00

Bodymovement ( от Октомври )
с Жоро и Бела
17.00 - 18.30
Break dance ( от 11.09 )
деца
18.00 - 19.00
X-Energy crew

Mtv ( от 11.09 )
деца
18.30 - 19.30
ниво 1
Mtv ( от 11.09 )Инструктор: Цветан Александров

Rock'n'Roll ( от 11.09 )
деца
18.30 - 19.30
ниво 1

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30
beginners

Solo Charleston ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Swinging Sofia ( от 19.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Upper Intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Intermediate

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
upper intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
advanced
Break dance ( от 11.09 )
деца
18.00 - 19.00
X-Energy crew

Айкидо
деца до 12 години
18.30 - 19.30

Mtv ( от 11.09 )
деца
18.30 - 19.30
ниво 1
Mtv ( от 11.09 )Инструктор: Цветан Александров

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30
beginners

Solo Charleston ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Swinging Sofia ( от 19.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Upper Intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Intermediate

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
upper intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
advanced
Collegiate Shag ( 29.09 )
Lindyhop.bg
18.30 - 19.30
начинаещи

Rock'n'Roll ( от 11.09 )
деца
18.30 - 19.30
ниво 1

Zumba Fitness ( от 07.09 )
Борианна Христова
18.30 - 19.30

Balboa ( от 29.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Workshop
19.30 - 20.30

Collegiate Shag ( 29.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Choreography class

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Collegiate Shag ( 29.09 )
Lindyhop.bg
18.30 - 19.30
начинаещи
Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30
beginners

Solo Charleston ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Swinging Sofia ( от 19.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Upper Intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Intermediate

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
upper intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
advanced
Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30
beginners

Solo Charleston ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Swinging Sofia ( от 19.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Upper Intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Intermediate

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
upper intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
advanced
Collegiate Shag ( 29.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Choreography class

Понеделник

Сряда

Петък

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Contemporary & Jazz ( 15.09 )
Васил Дипчиков
17.00 - 18.00

Bodymovement ( от Октомври )
с Жоро и Бела
17.00 - 18.30
Народни танци ( от 12.09 )
начинаещи
18.30 - 19.30
възрастни
Народни танци ( от 12.09 )Яница Табакова

Hip hop ( от 12.09 )
ниво 1
18.30 - 19.30
8-14 години

Zumba Fitness ( от 07.09 )
Борианна Христова
18.30 - 19.30

Народни танци ( от 12.09 )
средно ниво
19.30 - 20.30
възрастни
Народни танци ( от 12.09 )Яница Табакова

Hip hop ( от 12.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
16+ години

Salsa on 1 & Bachata ( от 18.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
Salsa Ritmo

Cuban Salsa (от 19.09 )
beginners
20.30 - 21.30
Kosta

Hip hop ( от 12.09 )
RnB Crew
20.30 - 21.30

Salsa on 1 & Bachata ( от 18.09 )
intermediate
20.30 - 21.30
Salsa Ritmo

Cuban Salsa (от 19.09 )
advanced
21.30 - 22.30
Kosta
Народни танци ( от 12.09 )
начинаещи
18.30 - 19.30
възрастни
Народни танци ( от 12.09 )Яница Табакова

Hip hop ( от 12.09 )
ниво 1
18.30 - 19.30
8-14 години

Zumba Fitness ( от 07.09 )
Борианна Христова
18.30 - 19.30
възрастни

Народни танци ( от 12.09 )
средно ниво
19.30 - 20.30
възрастни
Народни танци ( от 12.09 )Яница Табакова

Hip hop ( от 12.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
16+ години

Salsa on 1 & Bachata ( от 18.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
Salsa Ritmo

Cuban Salsa (от 19.09 )
beginners
20.30 - 21.30
Kosta

Hip hop ( от 12.09 )
RnB Crew
20.30 - 21.30

Salsa on 1 & Bachata ( от 18.09 )
intermediate
20.30 - 21.30
Salsa Ritmo

Cuban Salsa (от 19.09 )
advanced
21.30 - 22.30
Kosta
Collegiate Shag ( 29.09 )
Lindyhop.bg
18.30 - 19.30
начинаещи

Zumba Fitness ( от 07.09 )
Борианна Христова
18.30 - 19.30

Balboa ( от 29.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Workshop
19.30 - 20.30

Collegiate Shag ( 29.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Choreography class
Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30
beginners

Solo Charleston ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Swinging Sofia ( от 19.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Upper Intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Intermediate

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
upper intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
advanced
Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30
beginners

Solo Charleston ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Swinging Sofia ( от 19.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Upper Intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Intermediate

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
upper intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
advanced

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Неделя

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Айкидо
деца до 12 години
11.00 - 12.00

Hip hop ( от 12.09 )
ниво 1
18.30 - 19.30
8-14 години

Hip hop ( от 12.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
16+ години

Hip hop ( от 12.09 )
RnB Crew
20.30 - 21.30

Hip hop ( от 12.09 )
ниво 1
18.30 - 19.30
8-14 години

Hip hop ( от 12.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
16+ години

Hip hop ( от 12.09 )
RnB Crew
20.30 - 21.30
Break dance ( от 11.09 )
деца
18.00 - 19.00
X-Energy crew

Mtv ( от 11.09 )
деца
18.30 - 19.30
ниво 1
Mtv ( от 11.09 )Инструктор: Цветан Александров

Rock'n'Roll ( от 11.09 )
деца
18.30 - 19.30
ниво 1
Break dance ( от 11.09 )
деца
18.00 - 19.00
X-Energy crew

Айкидо
деца до 12 години
18.30 - 19.30

Mtv ( от 11.09 )
деца
18.30 - 19.30
ниво 1
Mtv ( от 11.09 )Инструктор: Цветан Александров
Rock'n'Roll ( от 11.09 )
деца
18.30 - 19.30
ниво 1

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота Неделя
Айкидо
деца до 12 години
11.00 - 12.00

Народни танци ( от 12.09 )
начинаещи
18.30 - 19.30
възрастни
Народни танци ( от 12.09 )Яница Табакова

Hip hop ( от 12.09 )
ниво 1
18.30 - 19.30
8-14 години

Zumba Fitness ( от 07.09 )
Борианна Христова
18.30 - 19.30

Народни танци ( от 12.09 )
средно ниво
19.30 - 20.30
възрастни
Народни танци ( от 12.09 )Яница Табакова

Hip hop ( от 12.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
16+ години

Salsa on 1 & Bachata ( от 18.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
Salsa Ritmo

Cuban Salsa (от 19.09 )
beginners
20.30 - 21.30
Kosta

Hip hop ( от 12.09 )
RnB Crew
20.30 - 21.30

Salsa on 1 & Bachata ( от 18.09 )
intermediate
20.30 - 21.30
Salsa Ritmo

Cuban Salsa (от 19.09 )
advanced
21.30 - 22.30
Kosta

Народни танци ( от 12.09 )
начинаещи
18.30 - 19.30
възрастни
Народни танци ( от 12.09 )Яница Табакова

Hip hop ( от 12.09 )
ниво 1
18.30 - 19.30
8-14 години

Zumba Fitness ( от 07.09 )
Борианна Христова
18.30 - 19.30
възрастни

Народни танци ( от 12.09 )
средно ниво
19.30 - 20.30
възрастни
Народни танци ( от 12.09 )Яница Табакова

Hip hop ( от 12.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
16+ години

Salsa on 1 & Bachata ( от 18.09 )
начинаещи
19.30 - 20.30
Salsa Ritmo

Cuban Salsa (от 19.09 )
beginners
20.30 - 21.30
Kosta

Hip hop ( от 12.09 )
RnB Crew
20.30 - 21.30

Salsa on 1 & Bachata ( от 18.09 )
intermediate
20.30 - 21.30
Salsa Ritmo

Cuban Salsa (от 19.09 )
advanced
21.30 - 22.30
Kosta
Contemporary & Jazz ( 15.09 )
Васил Дипчиков
17.00 - 18.00

Bodymovement ( от Октомври )
с Жоро и Бела
17.00 - 18.30
Break dance ( от 11.09 )
деца
18.00 - 19.00
X-Energy crew

Mtv ( от 11.09 )
деца
18.30 - 19.30
ниво 1
Mtv ( от 11.09 )Инструктор: Цветан Александров

Rock'n'Roll ( от 11.09 )
деца
18.30 - 19.30
ниво 1

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30
beginners

Solo Charleston ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Swinging Sofia ( от 19.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Upper Intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Intermediate

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
upper intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
advanced
Break dance ( от 11.09 )
деца
18.00 - 19.00
X-Energy crew

Айкидо
деца до 12 години
18.30 - 19.30

Mtv ( от 11.09 )
деца
18.30 - 19.30
ниво 1
Mtv ( от 11.09 )Инструктор: Цветан Александров

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30
beginners

Solo Charleston ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Swinging Sofia ( от 19.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Upper Intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Intermediate

Boogie Woogie ( 18.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
upper intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
21.30 - 22.30
advanced
Collegiate Shag ( 29.09 )
Lindyhop.bg
18.30 - 19.30
начинаещи

Rock'n'Roll ( от 11.09 )
деца
18.30 - 19.30
ниво 1

Zumba Fitness ( от 07.09 )
Борианна Христова
18.30 - 19.30

Balboa ( от 29.09 )
Lindyhop.bg
19.30 - 20.30

Workshop
19.30 - 20.30

Collegiate Shag ( 29.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
intermediate

Lindy hop ( от 11.09 )
Lindyhop.bg
20.30 - 21.30
Choreography class

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

Събота

Неделя

No events available!

Цени без членство

74.40 лв. на месец
 • Еднократно посещение/60мин/-12лв.
 • Еднократно посещение/90мин/-15лв.
 • Стартов пакет от 4 урока – 38лв.
 • Едномсечен абонамент от  8 урока – 74,40лв.
 • Едномесечен абонамент от 12 урока- 93,60лв. /за детски нива 3 и 4/
 • Едномесечен абонамент от 16 урока- 115,20лв./ за детски нива 5 и 6/
 • Едномсечен абонамент за двойки деца от 8 урока – 76,80лв.
 • Индивидуален урок „Дете“- 40лв.
 • Индивидуален пакет от 10 урока „Дете“- 320лв.
 • Индивидиулен урок „Възрастен“- 60лв.
 • Индивидуалне пакет от 3 урока „Възрастен“- 150лв.
 • Индивидуален пакет от 5 урока „Възрастен“- 225лв.
 • Индивидуален пакет от 10 урока „Възрастен“- 430лв.
  *Индивидуалните пакети са до 2-ма души